Sebagai insan yang berperan sebagai seorang guru, maka diperlukan adanya pengetahuan mengenai teknik mengajar yang mudah dan menarik bagi para siswa. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu menguasai kelas bahkan...